Notifications
See all
No new notifications
Home > Video Gallery >  Amanda - Hafna Xoghol Ma Jghoddx Ghalina Pt 2 LYRICS VIDEO
maltanetworkresources

maltanetworkresources

Templates: 0

Videos: 61

Photos: 0

  • Uploaded: 2017-04-27
  • Using:  PowerDirector15
  • Templates Used: 53
  • Views: 1088
  • Rate:  (0)

Amanda - Hafna Xoghol Ma Jghoddx Ghalina Pt 2 LYRICS VIDEO

Creator's Description

An unofficial lyric video for a good old classic Maltese song by Amanda. Produced with CyberLink PowerDirector 15 LYRICS: Ħafna xoghol ma jghoddx ghalina Ghaliex naf li hu rovina Kulmin jahdem ikun iblah u mghandux l-ghaliex jifrah Ahjar taghmel il-kapricci milli taghmel sagrificcji Toqghod tfaddal u tinkwieta igawduhom il-werrieta Il-perit ipingi l-pjanti jsib wiccu fuq is-santi! Kont naf wiehed kien surgent qieghed hemm taht monument Chorus: Aj Aj Aj jajajaja jaj Ħafna xogħol ma jgħoddx għalina Għaliex naf li hu rovina Kulmin jaħdem ikun iblaħ u mgħandux l-għaliex jifraħ Hawn min jahseb li hu bravu Għax fuq spaltu jerfa travu Hawn min qatt ma ħadem siegħa Dejjem għaraf ippappiha Kien habrieki u pulikarja Dak li hemm taħt l-awrikarja Imħalfin u maġistrati hemm issibhom ibbalzmati Chorus Kieku wieħed jirrifletti Jista jnaqqas id-difetti Hawn minn s'issa qatt ma zbalja Qatt ma miss martell jew tnalja Kien il-watchman jagħmel l-għassa Ma griezmejħ dawrulu l-gassa U naf wieħed kien fizzjal ħalla mara b'żewġt itfal Chorus Hawn minn bata u qatt ma tgħallem Basta jgħoġob lill-imgħallem Hawn minn tista ttih bil-ħarta Għaliex xorta jmur jiskarta Kienet teacher tal-iskola X'ħin sabuha kienet vjola Smajna b'wieħed purtinar Ħarġuħ erbgħa minn ġod-dar Chorus Tista taħseb għall-ġejjieni Mingħalik li se tkun ħieni Ahjar tgawdi u tonfoqhom Ta' warajk igawdu l-loqom Kienet soru tal-Klawsura Xejn ma swietha il-mistura Dak li jmexxi lill-Fratelli Qiegħed hemm taħt il-kappelli Chorus Lil xi iblaħ ġieli rajtu Fuq ix-xogħol jissogra ħajtu Lill-bezziegħ naraħ jistabar Lill-eroj naraħ ġol-qabar Kompli ħallas dik il-bolla U l-għazzien jiekolha kollha Meta mbagħad ġurnata tmut Jigi jsellem lit-tebut Aj Aj Aj jajajaja jaj Aj Aj Aj jajajaja jaj

Comments 

Tags in this VideoShow All Tags

Directorzone.cyberlink.com uses analytical cookies and other tracking technologies to offer you the best possible user experience on our website. By using our website, you acknowledge and agree to our cookie policy. For more information on cookies or changing your cookies settings, read CyberLink’s Cookie Policy.